بر اساس قدرت

در این قسمت کولر گازی ها بر اساس قدرت که دارن تفکیک شده اند و توصیه می گردد کولر خود را بر اساس متراژی که می خواهید کولر را در آن نصب کنید انتخاب نمایید !

بر اساس قدرت  45 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

 • 9000 هزار

  انواع کولر گازی های 9000 با مارک های اصلی و متفاوت

 • 12000 هزار

  انواع کولر گازی های 12000 هزار با مارک های اصلی و متفاوت

 • 14000 هزار

  انواع کولر گازی های 14000 هزار با مارک های اصلی و متفاوت

 • 18000 هزار

  انواع کولر گازی های 18000 هزار با مارک های اصلی و متفاوت

 • 24000 هزار

  انواع کولر گازی های 24000 هزار با مارک های اصلی و متفاوت

 • 30000 هزار

  انواع کولر های 30000 هزار با برندهای اصلی و متفاوت

 • 36000 هزار

  انواع کولر های 36000 با مارک های اصلی و متفاوت

در صفحه