انتخاب کلیه مدل های اسپیلت گری 

گری  

 • مدل کالا: ۳۰۰۰۰ gree split GWH۳۰MCمارک  - گری کم مصرف . کم صدا کنترل (از راه دور / سیم دار)  - کنترل از راه دور عملکرد  -سرمایشی گرمایشی  کلاس - Btu/h ۳۰۰۰۰ محل اتصال برق به دستگاه -پنل داخلی مبرد  - R۲۲

  3,850,000 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مدل کالا: ۲۴۰۰۰ gree split GWH۲۴MCمارک  - گری کم مصرف . کم صدا کنترل (از راه دور / سیم دار)  - کنترل از راه دور عملکرد  -سرمایشی گرمایشی  کلاس - Btu/h ۲۴۰۰۰ محل اتصال برق به دستگاه -پنل داخلی مبرد  - R۲۲

  2,850,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مدل کالا: (GREE ۱۸۰۰۰ split (T۳مارک  - گری نوع کمپرسور  - Swing کنترل (از راه دور / سیم دار)  - کنترل از راه دور عملکرد  -سرمایشی گرمایشی  کلاس - Btu/h ۱۸۰۰۰ محل اتصال برق به دستگاه -پنل داخلی مبرد  - R۲۲ اینورتر(Inverter)- (کمپرسور دور متغیر) - دارد- اینورتر

  2,300,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مدل کالا: (GREE ۱۲۰۰۰ split (T۳مارک  - گری نوع کمپرسور  - Swing کنترل (از راه دور / سیم دار)  - کنترل از راه دور عملکرد  -سرمایشی گرمایشی  کلاس - Btu/h ۱۲۰۰۰ محل اتصال برق به دستگاه -پنل داخلی مبرد  - R۲۲  (کمپرسور دور متغیر) - دارد

  1,700,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مدل کالا: ۹۰۰۰ gree splitمارک  - گری نوع کمپرسور  - T۱ کنترل (از راه دور / سیم دار)  - کنترل از راه دور عملکرد  -سرمایشی گرمایشی  کلاس - Btu/h ۹۰۰۰  محل اتصال برق به دستگاه -پنل داخلی مبرد  - R۲۲ اینورتر(Inverter)- (کمپرسور دور متغیر) - دارد- اینورتر

  1,450,000 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف