پشتیبانی بخش فروش و راهنمای خرید فروشگاه بانه تک ::

_______________________________________

در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد محصولات فروشگاه

 و نحوه خرید با مشاورین تماس حاصل فرمایید

پاسخگویی از ساعت 7 تا 11 شب

آقای احمدی          4001-388-0990

 پاسخگوی با تماس تلفنی و تلگرام         

آقای محمدی           4002-388-0990

پاسخگویی با تماس تلفنی و تلگرام

.

آقای احمدی          4003-388-0990

 پاسخگوی با تماس تلفنی و تلگرام         

 

مسئول ارسال :

 آقای الیاسی       4005-388-0990

ادرس دفتر ::

__________

  شهر بانه - خ شهدا-مجتمع تجاری ماد . طبقه دوم

            شماره تماس دفتر    08734235112               

  شماره کارت ::

___________

ملت : 3769-3910-3376-6104 

ملت : 9332-9226-3377-6104 

ملی : 7285-9309-9971-6037 

رفاه : 1334-1651-6315-5894 

کیله شماره کارت ها به نام یادگار امین زاده می باشد 

__________________________________________