پرداخت مبلغ دلخواه

لطفا خریداران گوشی های تلفن همراه شماره تلفن و کدملی که به نام یک نفر باشند رو وارد کنید .

مبلغ (تومان):*

نام و نام خانوادگی :*

شماره موبایل :*

توضیحات پرداخت :*

ادرس سفارش :*

مشاور هماهنگ کننده :*